72 השמות
72 השמות, הינם 72 צירופים שונים של אותיות, אשר במשך אלפי שנים המקובלים היכרו בכוחן למשוך אנרגיה אדירה של אור לעולם.
ישנם 72 צירופים שונים של אותיות, אשר במשך אלפי שנים המקובלים הכירו בכוחן למשוך אנרגיה אדירה של אור לעולם. דרך שמות קבליים מיוחדים אלו, על-ידי לימוד, שינון ומדיטציה, ניתן לשנות את מערכות הטבע בעולם וליצור ניסים. הקורס מתאים לכל אדם המתעניין בתחום.

5 מפגשים
עלות: 1,200 ש"ח
לפרטים והרשמה צרו איתנו קשר

לתיאום פגישה או התייעצות עם המקובל הרב אפרים בן צבי