חכמת הפרצוף
קורס המהווה את עיקר צורת התקשורת שבתרבות האנושית. תורת הקבלה מייחסת חשיבות רבה לא פחות להכרת חכמת הפנים בהגדירה היטב ולעומק את פנימיות האדם, אופיו, תכונותיו ומהותו.
"הכרת פניהם ענתה בם" ( ישעיהו ג’, ט’)
קריאה בכף היד או כירולוגיה על-פי הזוהר הקדוש, מאפשרת לגלות פרטים על אופיו או עתידו של אדם, תכונותיו, מצב בריאותו ועוד, וכל זאת על-פי התעמקות במאפייני כף ידו. הקורס הינו מרתק ומאתגר, מעניק כלי טיפולי מדהים, וידע רב מהתורה הקדושה.
מלבד החשיבות הרבה המיוחסת לשפה המילולית המהווה את עיקר צורת התקשורת שבתרבות האנושית , מייחסת תורת הקבלה חשיבות רבה לא פחות להכרת חכמת הפנים בהגדירה היטב ולעומק את פנימיות האדם, אופיו, תכונותיו ומהותו. בעוד שבשפה המילולית ניתן לשנות מן האמת, לשקר, להציג ולתאר את האדם באור שונה –  חכמת הפנים נוקטת עמדה חדה וברורה המבטאת חשיבות מכרעת למראה החיצוני כמפה להכרת נפש האדם. בחכמת הקבלה נישנו פרקים שלמים העוסקים בחכמת הפרצוף ובאיפיוני תכונות לפי תווי ומבנה הפנים. לאורך הדורות ראו חכמי ישראל בידיעות הללו מחד גיסא כלים אדירים בעוצמתם המסוגלים לתאר את האדם לפרטי פרטים בדיוק נמרץ ומאידך כלים מסייעים ומכוונים בקשת רחבה של נושאים. הפנים מבין כל אברי הגוף השונים מעבירים מסרים ותשדורות ולמעשה מבטאים השתקפות מלאה של תחושות פנימיות אשר דרכן ניתן להבחין בנקל בכל המתחולל בנפש האדם. כל תנועה בהבעת פנים דינה כמילה בודדה הנאמרת בשפה א-מילולית וכמוה היא תביע רעיון שלם רק אם יצורפו אליה הבעות פנים נוספות. באותה נשימה אין לייחס תכונות אופי באופן אבסולוטי רק על סמך תוי פנים ,הבעות או אלמנטים נוספים, אלא יש לבחון את האדם על פי מכלול של ערכים ופרמטרים המרכיבים את אישיותו כגון: שם האדם ותאריך לידתו בצרוף חזותו החיצונית עשויים לתת מפה מדוייקת מאוד אודות כוח המזל והגורל באפיקים שונים. ואם תהיתם מדוע בפנייתכם לקבלת ייעוץ רוחני על פי תורת הקבלה הנכם מתבקשים להצטייד בתמונות, הרי לכם התשובה – חכמת הפנים. במבט שטחי הפנים נחלקים לשלושה חלקים עיקריים : רוחני (נשמה), רגשי (רוח), יצרי (נפש) ולעוד שבעה חלקים המהווים אזורי משנה: מצח, גבות, עיניים, אף, שפה עליונה, שפה תחתונה וסנטר. כזכור, המספר 7 מייצג את החלק הרוחני בבריאה וחכמת הקבלה מבארת כי קיים קשר הדוק ומכנה משותף הכרחי בין החלק הגשמי שבפרצוף לרובד הרוחני הנסתר.

מפגשים
עלות:
לפרטים והרשמה צרו איתנו קשר

לתיאום פגישה או התייעצות עם המקובל הרב אפרים בן צבי